پیشگامان
پیشگامان
کلینیک پیشگامان

پیمانکاری ساختمان چیست و با چه هدفی اجرا می‌شود؟

پیمانکاری ساختمان در یک تعریف ساده و مختصر به تمام فعالیت‌هایی گفته می‌شود که با حوزه ساخت و ساز یک ساختمان مسکونی، تجاری یا صنعتی در ارتباط است. در این فعالیت، یک شرکت یا یک شخص حقیقی فرایند تهیه مصالح اولیه، حمل و نقل در بخش‌های مختلف، مراحل ساخت و اجرای کامل پروژه را طبق یک قرارداد رسمی و معتبر بر عهده می‌گیرد.

بازسازی ساختمان

ماباداشتن نیروی انسانی متخصص وباتجربهدرزمینه بازسازی و تعمیرات ساختمان ، با سابقه چندین ساله فعالیت داریم ویکی از شرایط کاری ما ، سرعت اجرای پروژه ودر زمان تعیین شده تحویل دادن پروژه میباشد.

کلینیک پیشگامان

کلینیک ساختمانی پیشگامان

آدرس : میدان هفت تیر، مفتح شمالی، کوچه شایگان، پلاک ۲۳۴/۱

تلفن تماس: ۸۸۳۱۹۲۰۱-۰۲۱